Wypominki

Wypominki przyjmujemy w niedziele: 18 i 25 października po każdej Mszy Św. oraz w kancelarii
parafialnej
1 listopada od godziny 10.30 na cmentarzu