Pomóż nam zebrać fundusze na rzecz naszej Parafii

Bieżące fundusze zbieramy na budowę Kaplicy Św. Brata Alberta w Józefinie

 Datki prosimy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Parafii:

Parafia Rzymsko Katolicka Ojrzanów
PL 62 9291 0001 0210 1640 2000 0010

Nasza Wspólnota Kościelna dziękuje Ci za Twoje wsparcie!

kadr_1753 kadr_1751