7 Czerwca – Pielgrzymka autokarowa do Częstochowy Kół Żywego Różańca

Zapraszamy na II ogólnopolską pielgrzymkę Kół Żywego Różańca.
Oprócz członków KŻR zapraszamy także inne osoby.
Zapisy przyjmujemy w zakrystii i kancelarii parafialnej.

Program Pielgrzymki:
9.30 – „Św. Jan Paweł II” – program słowno-muzyczny
10.00 – Powitanie pielgrzymów – słowo Krajowego Moderatora – świadectwo różańcowe
11.00 – Różaniec
12.00 – Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Józefa Zawitkowskiego – Akt osobistego
zawierzenia się Matce Bożej.

Koszt 50 zł.