7 Czerwca – Pielgrzymka autokarowa do Częstochowy Kół Żywego Różańca

Zapraszamy na II ogólnopolską pielgrzymkę Kół Żywego Różańca. Oprócz członków KŻR zapraszamy także inne osoby. Zapisy przyjmujemy w zakrystii i kancelarii parafialnej. Program Pielgrzymki: 9.30 – „Św. Jan Paweł II” – program słowno-muzyczny 10.00 – Powitanie pielgrzymów – słowo Krajowego Moderatora – świadectwo różańcowe 11.00 – Różaniec 12.00 – Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Józefa Zawitkowskiego – Akt osobistego zawierzenia się Matce Bożej. Koszt 50 zł.

Przykazanie miłości

Przykazanie miłości

Przykazanie miłości – według Ewangelii dwa przykazania ustanowione przez Jezusa Chrystusa: miłości do Boga i miłości bliźniego (tj. do każdego człowieka). Zwane są też największym przykazaniem. W rzeczywistości mogły być przez Jezusa Chrystusa co najwyżej powtórzone – występowały już w Torze co najmniej kilkaset lat przed spisaniem Ewangelii. W 22 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus został zapytany: Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?. Odpowiedział: „…Będziesz miłował Pana Boga twego całym…Czytaj dalej…

Historia naszej Parafii

Historia naszej Parafii

W archiwach parafialnych parafii Ojrzanów znajduje się informacja, iż w XV wieku Mikołaj Ojrzanowski (ówczesny dziedzic) polecił karczować okoliczne lasy i osadził tam podległych sobie kmieci. Powstały wówczas (1470) wsie: Żele chów przy Ojrzanowie i Wesoła Wola przy Kaleni. Być może nazwę wsi ze względu na podmokły teren i dużą ilość żab, zmieniono na Żabią Wolę. Nazwa wsi może pochodzić również od szlacheckiego nazwiska Żaba „Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego” podaje…Czytaj dalej…