Nauczyciel religii do Szkoły Podstawowej

Parafia Zwiastowania NMP w Ojrzanowie poszukuje nauczyciela religii do Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej na pełny etat (18 godz.).
Zatrudnienie nauczyciela religii zgodnie z kwalifikacjami z porozumieniem pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczyciela religii.